Måling av hemoglobin - til nytte eller besvær?

  • Måling av hemoglobin - til nytte eller besvær?

Noklus har jevnlig innlegg i tidsskriftet "Helsesekretæren", og i siste utgave,
nr. 2-14, retter laboratoriekonsulent i Noklus Telemark søkelyset mot måling av hemoglobin.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen