Nyetablerte SKIL samlokaliseres med Noklus i Bergen

  • Nyetablerte SKIL samlokaliseres med Noklus i Bergen

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble nylig etablert, og senteret er lagt til Bergen. SKIL vil samlokaliseres med Noklus på Haraldsplass Diakonale sykehus. Formålet er å støtte og veilede forbedringsarbeid i fastlegeordningen og for avtalespesialister.

Leder i Noklus, Sverre Sandberg, mener at Bergen hadde to fortrinn. - Gjennom Noklus har vi etablert en kontakt med så og si alle legekontor i landet. Dessuten har vi utviklet et dataprogram som gjør oss i stand til å trekke ut data fra fastlegenes journaler og analysere disse. Bergen har et svært godt miljø for undervisning og forskning i allmennmedisin. Det var nok også en avgjørende faktor, sier Sandberg.

SKIL er resultatet av et samarbeid mellom Legeforeningen og følgende foreningsledd: Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Norsk forening for samfunnsmedisin (Norsam), Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Allmennlegeforeningen (Af). Styreleder er Marit Hermansen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Styret i SKIL vil jobbe videre for å få myndighetene med på laget.

Styret i SKIL lyser nå ut lederstilling for lege og utlysningsteksten finner du her.

Les mer om etableringen av SKIL i Tidsskriftet, nr. 4.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen