Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem

  • Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem

I november 2013 sendte Noklus ut en pasienthistorie som omhandlet bruk og tolking av CRP på sykehjem, som ledd i jevnlige utsendelser av sykehistorier for å illustrere nytten av laboratorieanalyser i sykehjem. 294 leger ved 259 sykehjem svarte på kasuistikken og svarfordeling finner du i tilbakemeldingsrapporten. 

Ta deg gjerne tid til å diskutere tilbakemeldingen med kollegaer.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen