Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

  • Noklus med ny artikkel i Helsesekretæren

I artikkelen er det temaet "måling av albumin i urin for å påvise begynnende nyresvikt" som blir belyst. Dette er en viktig laboratorieanalyse på legekontoret, og det er våre laboratoriekonsulenter Kari van den Berg og Thea Krogvig Bjørnstad fra Noklus Hedmark som har skrevet artikkelen. Les mer i Helsesekretæren, januar 2014.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen