Kasuistikker for sykehjem

  • Kasuistikker for sykehjem

Som et ledd i arbeidet med å bedre laboratorievirksomheten på sykehjemmene, får sykehjemsleger tilbud om å svare på kasuistikker som belyser bruken av laboratorieprøver på sykehjem. De som svarer og som oppgir sine initialer, får en tilbakemelding med sine svar sammenstilt med vurderinger fra andre sykehjemsleger. Andre får tilsendt en generell tilbakemelding.

Du kan først teste deg selv ved å svare på kasuistikkene – og så se på om du svarte riktig ved å lese  tilbakemeldingen.

Kasuistikkene egner seg også til diskusjon i kollegagrupper!

En egen arbeidsgruppe i Noklus arbeider med å finne aktuelle pasienthistorier
og å utforme tilbakemeldinger til sykehjemslegene.

Kontakt Svein Ivar Fylkesnes på epost: svein.ivar.fylkesnes@noklus.no
hvis du vil bli varslet om senere kasuistikker.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen