Skal du på kurs i år?

  • Skal du på kurs i år?

Visste du at Noklus er en av de største kursarrangørene for helsepersonell i Norge? Laboratoriekonsulentene i Noklus arrangerer hvert år kurs innen laboratoriearbeid for flere tusen helsearbeidere. Det arrangeres både små og store kurs med ulik varighet og tilpasset den aktuelle målgruppen.

Ønsker du mer kunnskap om hjertemarkører og D-dimer, eller vil du høre mer om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene? Kanskje du er sykehjemslege og ønsker mer kunnskap om bruken av laboratorieprøver. Alt dette og mer er temaer fra noen av kursene som ligger i vår kurskalender. Sjekk kalenderen for å se om det arrangeres et aktuelt kurs for deg i din region.

Til kurskalender

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen