Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden

  • Vi gratulerer Lillan Mo Andreassen med PhD-graden

Reidun L. S. Kjome fra Universitetet i Bergen (UiB) har vært hovedveileder, mens Una Sølvik (UiB og Noklus), Sverre Sandberg (UiB og Noklus) og Gunn B. B. Kristensen (Noklus) har vært medveiledere.

Lillan Mo Andreassen arbeider ved Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Vest. Forskningen er utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og i samarbeid med School of Pharmacy, University of East Anglia. 

Avhandlingen viser at sykehjemsbeboere med diabetes er utsatt for overbehandling med medisiner generelt og diabetesmedisiner spesielt. Trass i at en av seks sykehjemsbeboere har diabetes, mangler ofte retningslinjer og opplæring til å trygge helsepersonellet i oppfølgingen av disse pasientene. Konsekvensene kan da bli en økt risiko for feilmedisinering, bivirkninger, dårligere livskvalitet og for tidlig død.

På Universitetet i Bergen sine nettsider kan du lese mer om Lillan Mo Andreassens avhandling - "Diabetes i sjukeheimar undervurdert og overbehandla".

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen