Test din kunnskap om spirometri - nå tilgjengelig for alle

  • Test din kunnskap om spirometri - nå tilgjengelig for alle

Lungemedisin er et nytt felt for Noklus, og kasuistikken er derfor utarbeidet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (Faggruppe for astma og kols) og Lunger i Praksis, og med støtte fra Norsk forening for lungemedisin. Kasuistikken belyser bruk av spirometri i allmennpraksis, og ble sendt ut på e-post fra Legeregisteret til alle allmennpraktiserende leger i slutten av august. Nå er denne gjort tilgjengelig for alle, og du kan teste deg selv i lenken under.

Mange fastleger rekvirerer ikke spirometri på sine pasienter så ofte, og spirogrammer kan erfaringsmessig være utfordrende å tolke. Hensikten med kasuistikken er å repetere en vanlig lungemedisinsk problemstilling, og gjøre fastlegene tryggere på tolkning av spirogrammer. Underveis i undersøkelsen får man faglige tilbakemeldinger, samt oppdaterte kildehenvisninger om man ønsker å lese mer.

Her finner du kasuistikken Spirometri Noklus 2019 - det tar omtrent 5-10 minutter å gjennomføre den.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen