Noklus med stand på Pasientsikkerhetskonferansen

  • Noklus med stand på Pasientsikkerhetskonferansen

Konferansen arrangeres av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Noklus har flere aktiviteter som sammenfaller med Pasientsikkerhetsprogrammet med tanke på riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten. Vi underviser blant annet våre deltakere i korrekt urinprøvetaking på rett indikasjon, og bidrar dermed til redusert antibiotikabruk.

Noklus bidrar til bedre pasientsikkerhet
Noklus arbeider for å bedre kvaliteten på den medisinske laboratorievirksomheten, noe som igjen fører til bedre pasientsikkerhet. Noklus har over 3100 deltakere over hele landet, deriblant nesten alle legekontor og sykehjem, og et økende antall hjemmetjenesteenheter.

På vår stand under Pasientsikkerhetskonferansen vil vi informere om: 

  • Hvordan Noklus går frem for å kvalitetsforbedre laboratorievirksomheten
  • Hvorfor nesten alle legekontor og sykehjem deltar i Noklus sitt kontinuerlige kvalitetssystem, og har gjort dette i mange år
  • Kompetansehevende tiltak som kan bistå enheter med laboratorievirksomhet til å bedre sin laboratorievirksomhet

Vi ønsker alle nåværende og kommende deltakere i Noklus velkommen til stand.

Sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes og laboratoriekonsulentene Marit Steinsund og Anne Lise Ramsvig representerer Noklus på stand. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen