- Utenkelig å drive lab.-virksomhet uten et godt kvalitetssystem

  • - Utenkelig å drive lab.-virksomhet uten et godt kvalitetssystem

De årlige landskonferansene er viktige arenaer for de ansatte i Noklus, der man kan blir faglig oppdatert og får anledning til å utveksle erfaringer.  Det å få besøk av Legeforeningens president, Marit Hermansen, som også sitter i styret for Noklus, ble naturlig nok satt stor pris på. Noklus kan blant annet takke Legeforeningen for sin eksistens. Det var nemlig Den norske legeforening som sammen med Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet etablerte Noklus i 1992. 

Linjer tilbake i tid
Da vi snakket med Hermansen før landskonferansen, dro hun linjene tilbake i tid og sa at det er mye å lære av det som ledet frem til etableringen av Noklus. "Noklus har blitt en merkevare som vi forbinder med kvalitet, og som betyr noe i hverdagen for helsetjenesten. Noklus er historien om flinke fagfolk som så et problem, fant en kreativ løsning på rett tidspunkt og fikk med seg beslutningstakerne."

Noklus ble etablert i 1992 for å sikre god kvalitet på laboratorievirksomhet utenfor sykehus, og Noklus sin struktur med laboratoriekonsulenter som reiser rundt på besøk og gir lokal veiledning og holder kurs for deltakere i primærhelsetjenesten, er helt unik på verdensbasis.

Smart modell
Marit Hermansen trekker frem det hun kaller en smart modell, der man utnytter det beste i foretakene og samtidig er nær kommunehelsetjenesten. "Noklus bygger også en bro, i og med at eierskapet er spredt. Det er viktig for Legeforeningen å ha en aktiv deltakelse i styringen av Noklus. Nå har vi utviklet og utvidet Noklus til hele verdikjeden av laboratorietjenester. Det gir sammenhengende tjenester av god kvalitet."

I dag er det er utenkelig å drive laboratorievirksomhet uten et godt kvalitetssystem
På spørsmål om hva Noklus har betydd for norske allmennleger, sier Hermansen at Noklus bidrar til at vi kan levere helsetjenester av god kvalitet nært befolkningen over hele dette langstrakte landet: "Legene i kommunehelsetjenesten tar kanskje Noklus som en selvfølge - og det er i grunnen bra; det betyr at det har blitt en del av hverdagen. Det er utenkelig å drive laboratorievirksomhet uten et godt kvalitetssystem i dag."

Noklus i fremtiden
Avslutningsvis spurte vi presidenten i Legeforeningen om hva hun tenker om Noklus sin rolle i fremtiden. "Slik jeg kjenner Noklus, vil organisasjonen hele tiden se på utviklingsmuligheter og nye områder. Samtidig er det viktig å ha høy bevissthet om at kjernevirksomheten til Noklus er å sikre kvalitet i laboratoriene i helsetjenesten, og det må være i tett samarbeid med fagfolkene i tjenesten." avslutter Marit Hermansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen