Årets landskonferanse startet med videohilsen fra helseministeren

  • Årets landskonferanse startet med videohilsen fra helseministeren

Generalsekretær i Den norske legeforening, Geir Riise, sto for åpningen av konferansen, og han hadde som alltid noen gode og inspirerende ord på lager, som forsamlingen tar med seg videre og langt utover de dagene konferansen varer.

Dette er arenaen der de Noklus-ansatte får faglig påfyll og kan utveksle erfaringer. Programmet viser at deltakerne har mange spennende innlegg å se frem til, og det er naturlig nok viet god plass til årets tema, som er diabetes.

Årets tema - diabetes
Ingvild Felling Meyer fra Helsedirektoratet vil sammen med leder i Noklus, Sverre Sandberg, snakke om retningslinjer for diabetes og oppdatering av disse, samt bruk av pasientnær analysering av glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes/glukosebelastning. Tore Julsrud Berg fra avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, kommer for å snakke om diabetes hos eldre.

Ny database for biologisk variasjon
Under Euromedlabs kongress i Barcelona i mai i år ble Noklus viet mye oppmerksomhet da den nye databasen for biologisk variasjon ble lansert. Forsker Aasne K. Aarsand i Noklus, og leder Sverre Sandberg, har ledet arbeidet med å etablere databasen, og under landskonferansen vil Aasne snakke om bruk av biologisk variasjonsestimat - datakvalitet og den nye biologiske variasjonsdatabasen.

Overlege Mette Tollånes i Noklus vil gi en oppdatering om prosjektet "Anbefalte analyser", og overlege - fagfelt mikrobiologi, Pål Arne Jenum, i Noklus vil holde innlegg med tittelen "Utfordringer for en mikrobiolog i Noklus".

Noklus har nylig sendt ut en kasuistikk som belyser bruk av spirometri i allmennpraksis. Geir Sjaastad, fastlege ved Holter legekontor, vil holde innlegget "Spirometri - undersøkelse og tolkning".

Dette er bare noe av det de drøyt hundre ansatte i Noklus får av faglig påfyll under landskonferansen i år.

Sjefen gleder seg
Det er en engasjert Sverre Sandberg som uttaler at han alltid gleder seg til de årlige landskonferansene. "Det er så kjekt når vi kan samles og oppdatere hverandre faglig, få ny kunnskap og inspirasjon, og ikke minst diskutere veien videre for Noklus. Vårt samfunnsoppdrag er jo å kvalitetsforbedre all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge, og det er et oppdrag vi tar på alvor. Det vi tar med oss videre fra landskonferansen, kommer deltakerne våre til gode, og ikke minst alle de som er avhengige av at analyseprøven de leverer, blir håndtert etter til enhver tid gjeldende retningslinjer" avslutter Sandberg.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen