Lansering av ny database for biologisk variasjon

  • Lansering av ny database for biologisk variasjon
Data på biologisk variasjon benyttes til en rekke formål innenfor laboratoriemedisin, deriblant til å sette kvalitetsmål. Det er imidlertid stor variasjon i resultater for samme analytt fra forskjellige studier, og det har vært stilt spørsmål ved kvaliteten på en del av dataene som er tilgjengelig.
 
Noklus bedt om å lede arbeidsgruppe
På denne bakgrunn ble en arbeidsgruppe, som skulle arbeide for å etablere en ny evidensbasert database med oversikt over biologisk variasjonsdata, etablert av European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) i 2014.
 

Aasne K. Aarsand og Sverre Sandberg har ledet arbeidet med å etablere denne databasen, som ble offisielt lansert under Euromedlab i Barcelona i forrige uke. Thomas Røraas, post doc ved Noklus, har også vært involvert i arbeidet, sammen med forskere fra 6 andre land.

Arbeidsmetode
Arbeidet går ut på at aktuelle studier identifiseres ved hjelp av systematisk litteratursøk, og deretter evalueres alle artiklene kritisk ved hjelp av sjekklisten The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation, som gruppen har utviklet. Deretter benyttes resultater fra studier som er vurdert å være av akseptabel kvalitet og som har lignende studiedesign i en meta-analyse som gir felles biologisk variasjonsestimat.

Databasen er tilgjengelig for alle
Selve databasen, «The EFLM Biological Variation Database», er fritt tilgjengelig for alle, og både inkluderte artikler, metadata og resultater fra den kritiske evalueringen vises og er søkbare. På lanseringstidspunkt inneholdt den over 1500 biologisk variasjonsdatasett. Kvalitetssikring av data og inklusjon av nye analyser pågår fortløpende, og det er en rekke funksjoner under planlegging, deriblant beregning av kvalitetsmål/analytiske kvalitetsspesifikasjoner.

Databasen finnes på www.biologicalvariation.eu

På bildet fra venstre: Leder i Noklus, Sverre Sandberg, president Michael Neumaier i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) og forsker i Noklus, Aasne Karine Aarsand. Her fra den offisielle åpningen av den nye databasen for biologisk variasjon under Euromedlab-konferansen i Barcelona. Fotograf: Silvia Cattaneo, EFLM.
 
Tidsskriftet "Klinisk Biokjemi i Norden" har omtalt databasen - "The EFLM Biological Variation Database".
 
 
 
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen