Noklus med innlegg og stand på Primærmedisinsk uke

  • Noklus med innlegg og stand på Primærmedisinsk uke

Anne-Lise Ramsvig, Noklus Telemark, skal holde innlegg tirsdag 23. oktober med tittelen: "Diabetes - aktuelle instrumenter og analyser." Karina Hill Bjerkestrand, Noklus Trøndelag, skal holde innlegg samme dag med tittelen "Benken er full av urinprøver - hva gjør vi med dem?" I tillegg blir det gitt nyttige og viktige laboratorieråd.

Øvrig program under dette dagskurset finner du her "En dag på lab'en"

Anne Lise Fossum, Noklus Akershus, holder innlegg torsdag 25. oktober, med tittelen "Blodsukkermålinger/OGTT – kvalitetssikring på laboratoriet", og Geir Thue, Noklus hovedkontor, holder innlegg samme dag med tittelen "Noklus årskontrollskjema".

I tillegg vil vi ha stand tirsdag 23. og onsdag 24. oktober. Her vil det finnes informasjon om endring av måleenhet for HbA1c, pasientinformasjon, informasjon om diabetesskjema og «Nokluspakka», samt en dagsaktuell quiz med premier, sier laboratoriekonsulent Camilla Aker, som ønsker alle konferansedeltakerne velkommen til stand for å slå av en prat.

Mer informasjon om Primærmedisinsk uke 2018 finner du her: www.pmu2018.no

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen