Stand og innlegg på smittevernkonferanse i Buskerud

  • Stand og innlegg på smittevernkonferanse i Buskerud

I innlegget vil Hildegunn Aas snakke om hvordan bruk av opplæringsplan sikrer en oversiktlig og systematisk opplæring. Ved årlig bruk av en slik plan vil en også kunne fange opp eventuelle endringer i prosedyrer og anbefalinger som kan ha skjedd i løpet av perioden. I tillegg vil hun trekke frem Noklus e-læringskurs som nyttige verktøy for å opprettholde kompetansen.

Noklus vil også ha stand under konferansen, og Hildegunn får med seg laboratoriekonsulent Janne Toft Engerud. Her vil konferansedeltakerne få informasjon om Noklus og vårt tilbud til våre drøyt 3000 deltakere.

Konferansen er et samarbeid mellom fylkesmannen i Buskerud og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), og er rettet mot helsepersonell som jobber i kommunale institusjoner.

Hovedtemaer er antibiotikabruk og resistensutvikling i sykehjem, prevalensundersøkelser og infeksjonskontrollprogrammer, smittevernregimer ved resistente bakterier og vaksinering av helsepersonell.

Noklus har tidligere gjennomført en kartlegging av klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten, og hovedfunn viste at det var et betydelig overforbruk av urinprøver og samtidig feiltolkning av svar, noe som kan føre til unødig bruk av antibiotika. Noklus valgte i 2016-2017 "Urinveisinfeksjons" som årets tema, og her du kan lese om de ulike tiltakene vi iverksatte: "Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk".

Vil du lese mer om konferansen, finner du informasjon her: "Smittevernkonferanse for sykehjemspersonell".

Les mer om Noklus' e-læringskurs her.

Laboratoriekonsulentene Hildegunn Aas og Janne Toft Engerud tar i mot deg på stand.

Laboratoriekonsulentene Hildegunn Aas og Janne Toft Engerud er på plass for å informere deltakerne på smittevernkonferansen om Noklus sine tilbud. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen