SKUP har fått nytt navn - men beholder forkortelsen

  • SKUP har fått nytt navn - men beholder forkortelsen

SKUP har nå endret navn til "Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for pasientnær analysering". Tidligere sto p-en for "primærhelsetjenesten", men dette er nå erstattet med "pasientnær analysering". Forkortelsen SKUP forblir som før.

På engelsk blir navnet endret til "Scandinavian evalutation of laboratory equipment for point of care testing" (SKUP). "Point of care testing" erstatter tidligere "Primary health care".

Du kan lese mer om SKUP her - "Instrumentutprøving - SKUP" og på SKUPs hjemmeside www.skup.org

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen