Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland

  • Noklus med innlegg på kommuneoverlegemøte i Oppland

Laboratoriekonsulent i Noklus Oppland, Lise Walberg, skal snakke om hva som er viktig for å oppfylle «Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren», og vil vise noen av hjelpemidlene Noklus har til sine deltakere.

I tillegg vil hun gi kommuneoverlegene tips til hva de kan spørre om angående laboratorievirksomheten, ved tilsyn. "Gode og sikre systemer i alle ledd gir riktig svar til rett pasient", er noe av det hun vil fokusere på.

Møtet finner sted i Statens hus på Lillehammer, og du kan lese mer om møtet og programmet på Fylkesmannen i Oppland sin nettside.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen