Noklus presentert i anerkjent tidskrift

  • Noklus presentert i anerkjent tidskrift

I artikkelen blir leserne med på en liten reise i Noklus sin 25-årige historie. Det blir gjort rede for hva som var bakgrunnen for at Noklus ble etablert og av hvem, hvordan organisasjonen er bygget opp og finansiert, og hvilken status Noklus har i det norske helsevesenet.

Den desentraliserte organiseringen av Noklus skaper en nærhet til de 3100 deltakerne, og kompetanseheving og veiledning trekkes frem som de viktigste faktorene i arbeidet med å sikre god analysekvalitet.  

Artikkelen konkluderer med at analysekvaliteten i primærhelsetjenesten i Norge er blitt bedre etter 25 år med Noklus. Det betyr at det nytter å delta i Noklus.

Abstraktet til denne artikkelen finner du her: "Harmonization activities of Noklus – a quality improvement organization for point-of-care laboratory examinations".

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen