Kurs i hematologi - tretti kursdeltakere samles på Hadeland

  • Kurs i hematologi - tretti kursdeltakere samles på Hadeland

Kursdeltakerne kommer fra ulike medisinske laboratorier rundt omkring i landet, og felles for disse er at de jobber med hematologisk analyse og vurdering av blodutstryk.

Noklus arrangerer kurset som en oppfølging etter en workshop innen hematologi, som vi arrangerte våren 2016. Det er stor etterspørsel etter et slikt kurs, og kurskomiteen ser frem til å treffe dedikerte fagpersoner til et spesialkurs innen hematologi.

Kurskomiteen har i tillegg til deltakelse fra SPL, bestått av to bioingeniører med spesialkompetanse innen hematologi, Marthe Wedø Aune og Heidi Eilertsen, og de to spesialistene i medisinsk biokjemi, Tor Arne Hagve og Helle Hager. Sammen har gruppen jobbet for å sette sammen et lærerikt program, og samle bilder av celler og sykehistorier som skal brukes for å gi deltakerne mange relevante utfordringer.

Programmet for kurset finner du på Seksjon for Sykehus- og private laboratorier.

På grunn av den store søknaden til dette kurset ønsker Noklus å gjøre dette til et fast tilbud. Vi håper vi raskt kan starte planlegging av neste kurs.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen