Noklus med stand på nasjonal konferanse om antibiotikaresistens

  • Noklus med stand på nasjonal konferanse om antibiotikaresistens

Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging ved Folkehelseinstituttet hadde ansvaret for første del av programmet, mens en programkomité fra fagmiljøene innen antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten hadde ansvaret for andre del av programmet.

Her finner du lenke til programmet for konferansen.

Noklus med flere tiltak for å bidra til å redusere antibiotikabruk
Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 % innen 2020. Noklus ønsker å bidra til at dette målet blir nådd. Derfor valgte Noklus urinveisinfeksjon som årets tema i Noklus for perioden 2016 - 2017. Målet er å øke kunnskapen blant ansatte i primærhelsetjenesten vedrørende bruk av urinprøver, og bidra til korrekt diagnostikk og behandling av urinveisinfeksjon. Noklus var til stede med stand på konferansen for å informere om tiltakene våre og satsninger fremover.

Samarbeid for å redusere bruk av antibiotika
Noklus har hatt møter med Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin. Formålet er å orientere om hverandres satsninger, og finne samarbeidsformer for å støtte opp under hverandres arbeid.

 

Noklus på stand under "Nasjonal konferanse om antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten". Laboratoriekonsulent Kari van den Berg til venstre, Noklus Hedmark, og Anne-Lise Ramsvig, Noklus Telemark, til høyre.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen