Noklus Praksisprofil - et nyttig verktøy for legekontorene

  • Noklus Praksisprofil - et nyttig verktøy for legekontorene

I artikkelen får du mer informasjon om hvor nyttig det kan være for legekontor å bruke Noklus Praksisprofil. 

Noklus Praksisprofil baseres på et begrenset datauttrekk fra legens journalsystem for et helt arbeidsår, og gir oversikt om laboratorieanalyser, diagnoser og pasienter. Rapportene gjør det mulig å få en oversikt over egen rekvirering av laboratorieprøver sammenlignet med andre legekontor. Det er også et fint utgangspunkt for diskusjon i kollegagrupper.

Noklus har konsesjon fra Datatilsynet til å motta og bearbeide data fra praksisene.

Les mer om dette i Utposten nr 5, 2017, "Noklus Praksisprofil - nyttig for legekontor og smågruppe".

Noklus kan også hjelpe deltagerne med installasjon og datauttrekk vha fjernhjelp via Norsk helsenett. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen