Samarbeid for å redusere antibiotikabruk

  • Samarbeid for å redusere antibiotikabruk

De rundt 100 ansatte som var til stede under konferansen, fikk en orientering om hva som ble tatt opp under møtene med Folkehelseinstituttet og Antibiotikasenteret for primærmedisin.  Konklusjonen fra begge møter er at vi jobber med det samme mål for øyet, og vil ha nytte av å kunne samarbeide og være orientert om hverandres satsninger for å kunne bygge på hverandres arbeid. Et resultat av samarbeidet er at Noklus vil ha stand på Antibiotikakonferansen i regi av Folkehelseinsituttet.  Antibiotikasenteret for primærmedisin ønsker også at Noklus holder innlegg på RASK-seminarene som arrangeres (RASK = Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene).

Seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet var til stede under jubileumskonferansen vår og holdt innlegg om Helsedirektoratets arbeid med å redusere bruk av antibiotika.

Her kan du lese hva Folkehelseinstituttet har av informasjon om antibiotikaresistens.

Det fins også mye nyttig informasjon på Antibiotikasenteret for primærmedisin.

Her finner du informasjon om Noklus sine tiltak "Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no