Noklus med bidrag i anerkjent lærebok innen laboratoriemedisin

  • Noklus med bidrag i anerkjent lærebok innen laboratoriemedisin

Sverre Sandberg er medforfatter på to kapitler sammen med Greg Miller (Virginia Commonwealth University, USA) og Callum Fraser (University of Dundee, Skottland). Kapitlene har titlene "Quality Control of the Analytical Examination Process" og "Biological Variation".

"Det er en ære å bli invitert til å skrive i denne boken", sier Sandberg, og tilføyer samtidig at "det er gledelig å se at figurer fra Noklus utsendelser er brukt i boken." "Dette bidrar til at Noklus og vårt arbeid her i Norge blir satt ytterligere på kartet internasjonalt innenfor fagfeltet medisinsk biokjemi og molekylær biologi", avslutter Sverre Sandberg.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Tilbakemeldinger
sendes til:
noklus@noklus.no